huf

 

phm. Mariusz Groblica
komendant hufca
tel. +48660746295
mailopis funkcjifacebook
pwd. Józef Pater
zastępca komendanta hufca
tel. +48605662934
mailopis funkcjifacebook
phm. Lucyna Szczęsna
skarbnik hufca
tel. +48782339733
mailopis funkcjifacebook
phm. Edyta Pielużek
członek ds. programu i pracy z kadrą
tel. +48660986835
mailopis funkcjifacebook
pwd. Bartosz Guścin
członek ds. ewidencji i promocji
tel. +48730925521
mailopis funkcjifacebook

KOMENDA HUFCA
1. W skład komendy hufca wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: komendant hufca, skarbnik i osoba odpowiedzialna
za program i pracę z kadrą.
2. Komenda hufca:
1) określa organizację i regulamin pracy komendy hufca,
2) buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,
3) przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,
4) zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,
5) tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,
6) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,
7) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,
8) podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
9) wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.

KOMENDANT HUFCA:
1) kieruje pracą komendy hufca,
2) kieruje bieżącą działalnością hufca,
3) reprezentuje hufiec,
4) wydaje rozkazy,
5) prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

 


logodokumenty
REGULAMIN I PLANY PRACY KOMENDY HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

Typ plikuNazwa plikuRozmiar pliku

pdf
PLAN PRACY KOMENDY HUFCA NA ROK 2017 771.5k

pdf
REGULAMIN PRACY KOMENDY HUFCA 1.5M


UCHWAŁY KOMENDY HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP


PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMENDY HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP


BUDŻET I SPRAWOZDANIA FINANSOWE HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

Typ plikuNazwa plikuRozmiar pliku

xls
BUDŻET HUFCA NA ROK 2017 75.5k

pdf
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 390.5k

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow