phm. Ewa Grzankowska
przewodnicząca komisji rewizyjnej hufca
mailtel
pwd. Urszula Pahl (Gabska)
zastępca przewodniczącej komisji rewizyjnej hufca
mail
phm. Wioletta Dąbrowska-Spilnyk
sekretarz komisji rewizyjnej hufca
mail

Komisja rewizyjna hufca ZHP jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

logodokumenty
REGULAMIN I PLANY PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP


UCHWAŁY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP


PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

Typ plikuNazwa plikuRozmiar pliku

pdf
Protokół #03-2016 KRH Z 30-09-2016 452.7k

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow