phm. Ewa Grzankowska
przewodnicząca komisji rewizyjnej hufca
mailtel
pwd. Urszula Pahl (Gabska)
zastępca przewodniczącej komisji rewizyjnej hufca
mail
WAKAT
sekretarz komisji rewizyjnej hufca
mail

Komisja rewizyjna hufca ZHP jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

logodokumenty
REGULAMIN I PLANY PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP


UCHWAŁY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP


PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

Typ plikuNazwa plikuRozmiar pliku

pdf
Protokół #03-2016 KRH Z 30-09-2016 452.7k

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow