Dane do faktur zakupowych – prosimy o dokładność!

CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP
HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP
AL. WOLNOŚCI 48
66-500 STRZELCE KRAJ.
NIP: 9290002749

Uchwała zmieniająca Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 57/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP” <<zobacz>>

 

Instrukcja kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP
<<zobacz>>

 


Dane do konto bankowego hufca:

HUFIEC STRZELCE KRAJ. ZHP
AL. WOLNOŚCI 48
66-500 STRZELCE KRAJ.

BANK: BGŻ BNP PARIBAS S.A.
NR KONTA: 21 2030 0045 1110 0000 0259 3410

 


Wpłacając składkę członkowską na konto hufca należy pamiętać, aby w  tytule przelewu znalazł się zapis:

INSTRUKTORZY: składka członkowska za kw. (nr)/(rok) – imię i nazwisko

DRUŻYNY: DRUŻYNA składka członkowska za kw. (nr)/(rok) – (ILOŚĆ OSÓB)

Uchwała nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień <<zobacz>>

 

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 146/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie członkostwa cudzoziemców w ZHP i zasad naliczania podstawowej składki członkowskiej w odniesieniu do cudzoziemców nie posiadających numeru PESEL <<zobacz>>

 


Wpłacając dodatkową składkę członkowską zadaniową na konto hufca należy pamiętać, aby w  tytule przelewu znalazł się zapis:

składka zad. (nazwa np. DMB) – imię i nazwisko

SKŁADKĘ ZADANIOWĄ WPŁACA KAŻDA OSOBA Z OSOBNA NIE DRUŻYNA, WYJĄTEK SKŁADKA PATROLU NA RAJD (DAWNE WPISOWE) – WTEDY SKŁADKĘ WNOSI PATROLOWY ZA CAŁY PATROL.

Uchwała nr 58/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej <<zobacz>>

 


Wpłacając darowiznę na konto hufca należy pamiętać, aby w  tytule przelewu znalazł się zapis:

darowizna na cele statutowe ZHP

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 94/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego – PROCEDURA <<zobacz>>

 


Pragnąc przekazać nam 1% ze swojego podatku prosimy wpisać w zeznaniu rocznym następujące dane:


WAŻNE ABY WYRAZIĆ ZGODĘ NA IDENTYFIKACJĘ WPŁACAJĄCEGO, A W CELU SZCZEGÓŁOWYM WPISAĆ DOKŁADNIE PEŁNA NAZWĘ HUFCA, W TYM ROKU NIE DOKŁADAMY INNYCH NAZW DO CELU SZCZEGÓŁOWEGO TYPU NAZWA SZCZEPU LUB DRUŻYNY. ŚRODKI ZEBRANE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE RÓWNOMIERNIE DLA WSZYSTKICH ŚRODOWISK W RAMACH ZADAŃ ROCZNYCH.

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow