Mamy nowego HO i HR!

Dnia 8.07 odbyło się posiedzenie Hufcowej Kapituły Stopni Wędrowniczych. Podczas posiedzenia kapituły dwoje probantów wraz z opiekunami zamykało próby na stopnie. Każdy z probantów odbył rozmowę z Kapitułą, na której opowiadał o przebiegu próby i realizacji zadań. Następnie po zawziętej dyskusji członków obie próby zostały zamknięte pozytywnie 😀

 

Serdecznie gratulujemy druhowi Antoniemu Świrepo ukończenia próby i zdobycia stopnia Harcerza Orlego !

Składamy  ogromne gratulacje druhowi Marcinowi Proszowskiemu za ukończenie próby i zdobycie najwyższego stopnia wędrowniczego – Harcerza Rzeczypospolitej !

gratulacje składamy również opiekunom prób : druhowi pwd Marcinowi Proszowskiemu i druhowi phm Mariuszowi Groblica za pozytywne zamknięcie prowadzonych przez nich prób.

Napisane przez:

pwd. Paulina Janas HO
drużynowa 8 Strzeleckiej Drużyny Harcerek "Luna"

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow