Contact Us
Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP
al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie
BIURO KOMENDY HUFCA
10:00-12:00
pierwsza i trzecia sobota miesiąca

phm. Mariusz Groblica

Komendant Hufca Strzelce Krajeńskie

660746295

Click Here

pwd. Józef Pater

Zastępca Komendanta Hufca

605662934

Click Here

dh. Emilia Sarbiewska

Skarbnik Hufca

669427960

Click Here

phm. Edyta Pielużek HO

Członek Komendy Hufca ds. Programu i pracy z kadrą

660986835

Click Here

pwd. Bartosz Guścin HO

Członek Komendy Hufca ds. Ewidencji i promocji

(Szef zespołu promocji hufca)

730925521

Click Here

phm. Grażyna Niwińska-Sotkiewicz

Przewodnicząca Strzeleckiego Kręgu Instruktorskiego „Baszta”

600044033

Click Here

phm. Danuta Serafin

Przewodnicząca Strzeleckiego Klubu Seniorów ZHP „Bastion”

604227989

Click Here

pwd. Kamil Wójcki HO

Szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP

535405174

Click Here

pwd. Marcin Proszowski HO

Komendant 1 Strzeleckiego Szczepu Harcerskiego „Czarna Jedynka” im. Cichociemnych

odpowiada także za kontakt  w sprawach bezpośrednio związanymi z niżej wymienionymi drużynami:

  • 8 SGZ „Nocne Ptaszki” (pwd. Sylwii Kowalewskiej),
  • 8 SDH „Luna” (dh. o.pwd Pauliny Janas HO)
  • 8 SDH „Desant” (dh. odkr. Maurycego Proszowskiego)
  • 8 SDW „Paradrop” (dh. odkr. Antoniego Świrepo)

726019191

Click Here

pwd. Sylwia Kowalewska

Drużynowa 8 Strzeleckiej Gromady Zuchowej „Nocne Ptaszki”

606390176

Click Here

pwd. Paulina Janas HO

Drużynowa 8 Strzeleckiej Drużyny Harcerek „Luna”

(Z-ca szefa zespołu ds. promocji)

883141097

Visit Website

Click Here

pwd. Maurycy Proszowski

Drużynowy 8 Strzeleckiej Drużyny Harcerzy „Desant”

609652456

Visit Website

Click Here

odkr. Antoni Świrepo

Drużynowy 8 Strzeleckiej Drużyny Wędrowniczej „Paradrop”

792227112

Click Here

hm. Jadwiga Piątek

Komendantka Drezdeneckiego Szczepu „Puszcza” 

odpowiada także za kontakt  w sprawach bezpośrednio związanymi z niżej wymienionymi drużynami:

  • 22 Drezdenecka GZ „Mali odkrywcy” ( Agnieszka Gaweł),
  • 49 Drezdenecka GZ „Mali apacze (Urszula Pahl)
  • 42 Drezdenecka DH „Czarne stopy” (sam. Sandra Woźniak)
  • 46 Drezdenecka DH „Szamani” (ćw. Jan Lesiak)
  • 12 Drezdenecka DW „Barykada” im bohaterów Monte Cassino (ćw. Dominik Dyda)

667973921

Click Here

sam. Sara Gaweł

Drużynowa 22 Drezdeneckiej Gromady Zuchowej „Mali Odkrywcy”

669402150

Click Here

sam. Jessika Gulajew

Drużynowa 49 Drezdeneckiej GZ „Mali apacze”

698952262

Click Here

sam. Sandra Woźniak

Drużynowa 42 Drezdeneckiej Drużyny Harcerskiej „Czarne stopy”

515920958

Click Here

ćw. Jan Lesiak

Drużynowy 46 Drezdeneckiej Drużyny Harcerskiej „Szamani” im. bł. ks. phm. Stefana Frelichowskiego

697577513

Click Here

ćw. Dominik Dyda

Drużynowy 12 Drezdeneckiej Drużyny Wędrowniczej „Barykada” im. Bohaterów Monte Cassino 

661365082

Click Here

dh. Aleksandra Drozdowska

Drużynowa 3 Drużyny Wielopoziomowej NS (GZiH) „Niedźwiadki”

xxxxxxxxx

Click Here

phm. Ewa Grzankowska

Drużynowa 1 Dobiegniewskiej Drużyny Harcerskiej i Zuchowej

605035455

Click Here

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow