W tym roku program główny obozu to „Leśne Plemiona”, praca odbywać się będzie w trzech podobozach.

I turnus harcerski – 01.07.2017 – 14.07.2017 r. koszt 600 złotych

II turnus zuchowy – 07.07.2017 – 14.07.2017 r. koszt 300 złotych


Wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku należy dostarczyć w środy w godzinach od 17:00-18:00

Obszerniejsze informacje uzyskacie Państwo u drużynowych podstawowych jednostek organizacyjnych.

KARTY MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE MAKSYMALNIE DO 26.04.2017


Ważne!

Informacja dla osób niezrzeszonych:

Zapisy osób nienależących do ZHP wymagają zgody właściwego drużynowego!

– Opłacenia podstawowej składki członkowskiej za 2 kwartał (warunek konieczny)

– Wypełnienia deklaracji członkowskiej ZHP

Wszelkie informacje odnośnie drużynowych znaleźć można w zakładce KONTAKT -> Skontaktuj się z nami


Poniżej do pobrania wszystkie dokumenty potrzebne do zakwalifikowania dziecka na wypoczynek.
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
(przyjmowane będą wyłącznie karty w formacie A4):

HAL – Turnus harcerski 01.07.2017 – 14.07.2017

HAL – Turnus zuchowy 07.07.2017 – 14.07.2017

ZGODA NA PRZYNALEŻNOŚĆ DZIECKA DO ZHP – DLA NIEZRZESZONYCH:

Zgoda na przynależność dziecka do ZHP


Dodatkową składkę członkowską zadaniową HAL (kwota zależnie od wybranego turnusu) należy wpłacić na konto:

BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. 54 2030 0045 1170 0000 0444 0770

w formie dwóch zaliczek dla turnusu harcerskiego lub całości za turnus zuchowy/harcerski:

– 300 zł do 15 maja 2017 – zaliczka nr 1 dla turnusu harcerskiego, wpłata za turnus zuchowy
– 300 zł do 15 czerwca 2017 – zaliczka nr 2 dla turnusu harcerskiego

Poniżej prezentujemy poprawną treść wpłat – w miejscu „M.Groblica” wpisujemy imię i nazwisko dziecka (prosimy o właściwe wypełnianie przelewów!, za każde dziecko musi iść osobny przelew, nie można opłacać jednym przelewem kilku osób – prosimy o wzorowanie się na podanych przykładach w celu prawidłowej opłaty składki HAL

Wszelkie informacje o obozie dostępne u drużynowych prowadzących jednostki ZHP na terenie hufca.

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow