>>Informacje o zasadach korzystania z karty biwaku/wyjazdu w hufcu<<


Karta biwaku/wyjazdu
(proszę wybrać właściwą formę)
(czyli kto jest gospodarzem wydarzenia)
(nazwa twojej drużyny/patrolu)
(podaj termin wydarzenia/wyjazdu-powrotu)
(miejsce wydarzenia/docelowe miejsce podróży)
(czym będzie podróżować: np. dojazd samochodami prywatnymi, PKS, PKP, samolot)
(np. Strzelce Krajeńskie - Gorzów Wlkp. - Międzyrzecz)
(łącznie z kadrą)
(drużynowy + opiekunowie pełnoletni)
(jeśli zakupiono dodatkową polisę)
(całkowity koszt na osobę - dojazd, wyżywienie, składka zadaniowa)
(wybierz właściwe)
(odpowiedzialny za organizację biwaku/wyjazdu PJO)
(w przypadku, gdy drużynowy jest niepełnoletni lub grupa przekracza 20 os.)
(w przypadku dodatkowe opiekuna)
TREŚĆ DEKLARACJI: W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na biwaku/wyjeździe zgodnie z danymi w tej karcie oświadczam co następuje: 1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci oraz młodzieży. 2. Zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na biwaku. 3. Uzyskałem pisemną zgodę na rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w biwaku.
(imię i nazwiska wszystkich biorących udział w biwaku/wyjeździe łącznie z kadrą; UWAGA po imieniu i nazwisku osoby stawiamy znak przecinka!
(w przypadku drużynowych - szczepowy; w przypadku szefa Klubu Harcerskiego lub szczepowego - komendant ZD)
(dostępny w trakcie biwaku/wyjazdu)
(jako potwierdzenie złożenia deklaracji online przez drużynowego/patrolowego oraz wszystkich opiekunów)
Sending

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow