huf

 

phm. Mariusz Groblica
komendant hufca
tel. +48660746295
mailopis funkcjifacebook
pwd. Józef Pater
zastępca komendanta hufca
tel. +48605662934
mailopis funkcjifacebook
Emilia Sarbiewska
skarbnik hufca
tel. +48669427960
mailopis funkcjifacebook
phm. Edyta Pielużek
członek ds. programu i pracy z kadrą
tel. +48660986835
mailopis funkcjifacebook
pwd. Bartosz Guścin
członek ds. ewidencji i promocji
tel. +48730925521
mailopis funkcjifacebook

KOMENDA HUFCA
1. W skład komendy hufca wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: komendant hufca, skarbnik i osoba odpowiedzialna
za program i pracę z kadrą.
2. Komenda hufca:
1) określa organizację i regulamin pracy komendy hufca,
2) buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,
3) przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,
4) zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,
5) tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,
6) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,
7) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,
8) podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
9) wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.

KOMENDANT HUFCA:
1) kieruje pracą komendy hufca,
2) kieruje bieżącą działalnością hufca,
3) reprezentuje hufiec,
4) wydaje rozkazy,
5) prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

 


UCHWAŁY KOMENDY HUFCA
DOSTĘPNE W E-KANCELARII HUFCA.

WNIOSKI DO KOMENDY HUFCA WNOSI SIĘ
MAILOWO NA ADRES: STRZELCEKRAJENSKIE@ZHP.PL
UŻYWAJĄC JAKO TEMATU WIADOMOŚCI SŁOWO „KH”.

 


Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow