phm. Ewa Grzankowska
przewodnicząca komisji rewizyjnej hufca
mailtel
phm. Danuta Serafin
zastępca przewodniczącej komisji rewizyjnej hufca
mail
pwd. Urszula Pahl
sekretarz komisji rewizyjnej hufca
mail

Komisja rewizyjna hufca ZHP jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

logodokumenty
REGULAMIN I PLANY PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

Typ plikuNazwa plikuRozmiar pliku

docx
PLAN PRACY KRH 2018 97.8k


UCHWAŁY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

Typ plikuPlikRozmiar pliku

Ścieżka
2016  

Ścieżka
2017  


PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

Typ plikuNazwa plikuRozmiar pliku

pdf
Protokół #03-2016 KRH Z 30-09-2016 452.7k

docx
Protokół #03-2017 KRH Z 15-12-2017 96.5k

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow