phm. Ewa Grzankowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca
mailtel
pwd. Sylwia Kowalewska
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca
mailtelfb
pwd. Józef Pater
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca
mailtel.fb
WAKAT

Komisja rewizyjna hufca ZHP jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

UCHWAŁY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA
DOSTĘPNE W E-KANCELARII HUFCA.

WNIOSKI DO KOMENDY HUFCA WNOSI SIĘ
MAILOWO NA ADRES: STRZELCEKRAJENSKIE@ZHP.PL
UŻYWAJĄC JAKO TEMATU WIADOMOŚCI SŁOWO „KRH”.

 


Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow