PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA W ROKU 2019 WYNOSI 12 ZŁ ZA MIESIĄC I ODPROWADZANA JEST KWARTALNIE DO 10 MARCA, 10 CZERWCA, 10 WRZEŚNIA I 10 GRUDNIA W DRUŻYNIE/GROMADZIE – W SUMIE ZA 3 MIESIĄCE, CZYLI 36 ZŁ.


Dane do konto bankowego hufca:

HUFIEC STRZELCE KRAJ. ZHP
AL. WOLNOŚCI 48
66-500 STRZELCE KRAJ.

SANTANDER BANK POLSKA S.A.
NR KONTA:   69 1090 1535 0000 0001 4243 2617


Wpłacając składkę członkowską na konto hufca należy pamiętać, aby w  tytule przelewu znalazł się zapis:

INSTRUKTORZY: składka członkowska za kw. (nr)/(rok) – imię i nazwisko

DRUŻYNY: DRUŻYNA składka członkowska za kw. (nr)/(rok) – (ILOŚĆ OSÓB)

UWAGA! Dziecko odprowadza składkę do drużynowego, to on dopiero w imieniu całej drużyny wpłaca za całą jednostkę składkę na konto lub do kasy hufca!

Uchwała nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień <<zobacz>>

 

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 146/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie członkostwa cudzoziemców w ZHP i zasad naliczania podstawowej składki członkowskiej w odniesieniu do cudzoziemców nie posiadających numeru PESEL <<zobacz>>


Wpłacając dodatkową składkę członkowską zadaniową na konto  należy pamiętać, aby w  tytule przelewu znalazł się zapis:

A) w przypadków rajdów i wydarzeń grupowych przez drużynowego/patrolowego, który wszystkie zebrane składki wpłaca przelewem używając wyłącznie (niedopuszczalne inne formy!) tytułem przelewu:

DSCZ nazwa_zadania (nazwa_drużyny/patrolu, liczba os.)

np: DSCZ Tutpuś (8 SGZ Nocne Ptaszki, 12)

B) w przypadków obozów i biwaków, każdy uczestnik formy wypoczynku sam lub za pomocą rodzica przelewem używając wyłącznie (niedopuszczalne inne formy!) tytułu przelewu:

DSCZ nazwa_zadania (imię_nazwisko)

np: DSCZ HAL2019 (Mariusz Groblica)

PRAWIDŁOWE NAZWY POSZCZEGÓLNYCH  DSCZ DO PRZELEWÓW ZNAJDZIECIE W DECYZJACH KOMENDANTA I SKARBNIKA HUFCA

 

Ważne! Jeśli wpłata zostania dokonana pod innym tytułem przelewu, kwota zostanie odesłana lub zaksięgowana nieprawidłowo! Prosimy wykonywać instrukcję prawidłowo, gdyż zdarza się, że dopisywane są słowa typu ZALICZKA, RATA, OPŁATA ZA OBÓZ itp. – to w obecnej instrukcji finansowej ZHP błąd, który może skutkować doliczeniem wpłacającemu stawki VAT za usługę wypoczynku!

Uchwała nr 58/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej <<zobacz>>

 


Wpłacając darowiznę na konto hufca należy pamiętać, aby w  tytule przelewu znalazł się zapis:

darowizna na cele statutowe ZHP

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 94/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego – PROCEDURA <<zobacz>>

 


Pragnąc przekazać nam 1% ze swojego podatku prosimy wpisać w zeznaniu rocznym następujące dane:


WAŻNE ABY WYRAZIĆ ZGODĘ NA IDENTYFIKACJĘ WPŁACAJĄCEGO, A W CELU SZCZEGÓŁOWYM WPISAĆ DOKŁADNIE PEŁNA NAZWĘ HUFCA, W TYM ROKU NIE DOKŁADAMY INNYCH NAZW DO CELU SZCZEGÓŁOWEGO TYPU NAZWA SZCZEPU LUB DRUŻYNY. ŚRODKI ZEBRANE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE RÓWNOMIERNIE DLA WSZYSTKICH ŚRODOWISK W RAMACH ZADAŃ ROCZNYCH.

Dane do faktur zakupowych – prosimy o dokładność!

 

NABYWCA:

CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP
ul. Bohaterów Westerplatte 27
65-034 Zielona Góra
NIP: 9290002749

Uchwała zmieniająca Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 57/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP” <<zobacz>>

 

Instrukcja kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP
<<zobacz>>

 

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow