Zjazd Zwykły Hufca – informacje dla delegatów [aktualizacja 02.10.2019]

Komenda Hufca w związku z kończącym się 4-letnim okresem kadencji władz hufca, na podstawie Statutu ZHP i Ordynacji Wyborczej, zwołała na dzień 12. października 2019 r. Zjazd Zwykły Hufca, który oprócz podsumowania mijającej kadencji, wyborem nowych władz, dokona także uzupełnienia wakatu na funkcji delegata hufca na zjazd chorągwi.

>> Uchwała Komendy Hufca Strzelce Krajeńskie nr 07/2019 z dnia 13.09.2019 w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca

>> Rozkaz Komendanta Hufca L.10/2019 z dnia 13.09.2019 r. z listą osób z głosem decydującym na Zjazd Zwykły Hufca

>> Sprawozdanie Komendy Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP na Zjazd Zwykły Hufca 2019

>> Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Hufca za okres kadencji oraz ocena pracy Komendy Hufca i wnioski w sprawie absolutorium

>> Informacja o miejscu i godzinach obrad zjazdu

>> Porządek obrad zjazdu (projekt)

>> Regulamin zjazdu hufca (projekt)

>> PROJEKT UCHWAŁY WS. STRATEGII

>> Rozkaz Komendanta Hufca L.11/2019 z dnia 2 października 2019 r.

Napisane przez:

phm. Mariusz Groblica
Komendant Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow