Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP, jako jednostka terytorialna Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, w oparciu o USTAWĘ z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w ramach otwartych konkurs ofert zadań publicznych realizuje w roku 2018 następujące projekty:

 

Zadanie publiczne
współfinansowane przez
Nazwa projektuZakresKwota wsparciaOkres realizacjiDokumentacja


100 harcerskich iskierKultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego,

Współpraca ze
społecznościami lokalnymi
11000 zł

- Starostwo
(2000 zł)

- Strzelce
(4500zł)

- Drezdenko
(4500 zł)
IV-XII
Oferta

Oferta

Jubileuszowa edycja
- Rajd Zuchowy
"Tuptuś"
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
2500 złIV-V
Oferta

Oferta


7. Rajd Harcerski
"Paralaksa"
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
2500 złV-VII
Oferta

Oferta

Instruktorski
spływ kajakowy
"WATRA 2018"
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
2000 złVI-VIII
Oferta

Oferta

III Rajd Mały
Woldeberg
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
1500 złVIII-X
Oferta

Oferta

Jubileuszowa
X Edycja Rajdu
Harcerskiego
"DRIADA"
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
3000 złIX-XI
Oferta

Oferta


Udział HKR
w ogólnopolskich
zawodach ratowniczych
ZHP
Ochrona zdrowia
i profilaktyki
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i narkomanii
3000 złIX - X
Oferta

Oferta

ŁĄCZNA KWOTA WSPARCIA PUBLICZNEGO W ROKU 2018: 25500 zł

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow