logoksi


hm. Zofia Babiaczyk
przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
Telefon: 783902196
Mail
hm. Jadwiga Piątek
z-ca przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
Telefon: 667973921
Mail
phm. Monika Rogulska
sekretarz Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
Telefon: 608689197
Mail
hm. Irena Mańkowska
członek HKSI
Telefon: 531202900
Mail

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP ZOSTAŁA POWOŁANA ROZKAZEM KOMENDANTA HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP L.07/2016 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
<<zobacz rozkaz komendanta hufca>>


Komisja spotyka się w trzecią środę ostatniego miesiąca danego kwartału o godz. 16:30
w Komendzie Hufca lub w innym wyznaczonym terminie z probantem i jego opiekunem po wpłynięciu do KSI wszystkich wymaganych dokumentów
(mailem na adres: monika.rogulska@zhp.net.pl)


WSZYSTKIE DOKUMENTY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE <<DOKUMENTY KSI>>


Komisja Stopni Instruktorskich serdecznie zaprasza wszystkich probantów i opiekunów na swoje posiedzenia
i zachęca każdego chętnego do otwarcia próby na stopień instruktorski

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow