RUSZAJĄ ZAPISY NA OBÓZ HARCERSKI HUFCA


TERMIN: 7 lipca – 20 lipca 2019 (14-dniowy obóz pod namiotami)

MIEJSCE: Zespół wypoczynkowo-kempingowy nad jez. Radęcino, Radęcin k. Dobiegniewa

KOSZT: 490 zł (płatne do 15 czerwca na konto bankowe hufca)

PROGRAM: Tajemnicza Wyspa >>zobacz co jest w programie<<

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE ORAZ OPIS SOCJALNY: >>zapoznaj się tutaj<<

KOMENDANT OBOZU: podharcmistrz Mariusz Groblica

KADRA OBOZU: instruktorzy hufca oraz nauczyciel dyplomowany

MINIMALNA/MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW TURNUSU: 50

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ, ŻE W PRZYPADKU NIE UZYSKANIA LICZBY 50 ZAINTERESOWANYCH OBOZEM, HARCERSKA AKCJA LETNIA BĘDZIE ODWOŁANA. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OSTATECZNA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZAPISÓW ONLINE!


WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW:
– 10.05.2019 zamknięcie list zgłoszeniowych online
– 31.05.2019 ostateczny termin dostarczenia dokumentów do drużynowych
– 15.06.2019 ostateczny termin wpłat na konto składki zadaniowej HAL


POBIERZ KOMPLET DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSISZ UZUPEŁNIĆ I PRZEKAZAĆ DRUŻYNOWEMU SWOJEGO DZIECKA NAJPÓŹNIEJ DO 31.05.2019, ABY ON MÓGŁ JE ZATWIERDZIĆ 01.06.2019 W BIURZE KOMENDY – PAMIĘTAJ ABY UZUPEŁNIĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY I JE PODPISAĆ, NAJLEPIEJ JAK ZROBIĄ TO OBOJE RODZICÓW. WARUNKI UCZESTNICTWA PODPISZ PO ZAPOZNANIU SIĘ Z ICH TREŚCIĄ. DOŁĄCZYLIŚMY PONADTO WZÓR DRUCZKA PRZELEWU ABY UŁATWIĆ CI WPŁATĘ – WYSTARCZY W TYTULE DOPISAĆ PO PRZECINKU IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, A POWYŻEJ IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO.
POBIERZ

WYPEŁNIJ PONIŻSZE ZGŁOSZENIE, ABY POWIADOMIĆ KOMENDĘ HUFCA O WYJEŹDZIE TWOJE DZIECKA NA HAL! WAŻNE, ABY ZROBIĆ TO DO 10.05.2019 – W PRZECIWNYM RAZIE TWOJE DZIECKO NIE ZOSTANIE ZAKWALIFIKOWANE NA OBÓZ. LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA I WYNOSI 50 OSÓB – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ONLINE!

Zgłoś swoje dziecko na obóz hufca (HAL2019)
(w przypadku zucha, który we wrześniu wchodzi do harcerzy, a chce już jechać na obóz, a nie na kolonię, proszę wskazać tą drużynę, do której z rozpoczęciem nowego roku harcerskiego będzie należał)
na ten mail będziemy kierować istotne informacje o kolonii, przypomnienia, itp.
na podstawie PESEL sprawdzimy czy dziecko widnieje w Ewidencji Harcerskiej i ma opłacone składki - to warunek na dopuszczenie do kolonii

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjętą z ZHP współpracą. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZHP znajdzie Pani/Pan pod adresem www.zhp.pl/rodo. W przypadku jakichkolwiek pytań może Pani/Pan skontaktować się z ZHP, pod podanym powyżej adresem siedziby. Może Pani/Pan również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem zhp-iodo@rt-net.pl

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow