Jedynka cały czas działa….

Już po raz drugi obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka Ojczystego. Przygotowaliśmy apel podczas, którego w wierszach ukazaliśmy uroki naszego języka. Pokazaliśmy naszym kolegom, że można mówić piękną polszczyzną i nie zaśmiecać jej wulgaryzmami i niepoprawnymi wyrazami. Dlatego też dwie ostatnie zbiórki przeznaczyliśmy częściowo na próby i doskonaliliśmy sprawność „aktora”.

W dniu 22.02. przypadają urodziny twórcy skautingu Baden Powela czyli Dzień Myśli  Braterskiej. Z tego też względu wszyscy harcerze, skauci na świecie przesyłają sobie życzenia. My również otrzymaliśmy pozdrowienia od najbliższych harcerzy z naszego hufca, ale także od Szczepu” Wieliczka” z Mississaug i  Szczepu „Warszawa” z Scarborougu z Kanady. Podczas apelu nauczyliśmy naszych kolegów i koleżanki pląsu  harcerskiego. Wszystkim ten rodzaj zabawy bardzo się spodobał. Dopełnieniem obchodów DMB była zbiórka, na której rozwiązywaliśmy Quzi o życiu Olgi Małkowskiej i wykonaliśmy kolaż, który zdobi ścianę naszej harcówki.

Powoli kończymy realizację zadań z Kampanii Bohater, nasza galeria zdjęć rozrasta się na wystawie w  harcówce.

Napisane przez:

phm. Mariusz Groblica

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę