Zbiórka kadry hufca

W nowej harcówce szczepu “Czarna Jedynka” odbyła się pierwsza tegoroczna zbiórka drużynowych i funkcyjnych hufca. Zbiórce przewodniczyła phm. Edyta Pielużek – członek komendy hufca ds. programu i pracy z kadrą. Drużynowi wraz z komendą hufca podsumowali niedawny obóz i kolonię. Wspólnie wyciągnięto wnioski do dalszej pracy w kwestia Harcerskiej Akcji Letniej. Następnie komendant hufca pochylił się na sprawą Zlotu ZHP Gdańsk 2018 i zobowiązał drużynowych do podjęcia decyzji w sprawie reprezentacji hufca do czasu najbliższego zjazdu sprawozdawczego. Poszczególni koordynatorzy najbliższych wydarzeń hufca zreferowali obecnym informacje dotyczące m.in. Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy, jubileuszu Czarnej Jedynki, Rajdu Harcerskiego DRIADA oraz Festiwalu Piosenki Harcerskiej. Druhna Edyta przekazała szczegółowe informacje na temat powiatowych obchodów Dnia Niepodległości, zaś Druh Józef – z-ca komendanta hufca, zarządził w związku z tym wydarzeniem powołanie pocztu sztandarowego oraz szkolenia z ceremoniału. Wstępnie zapytano drużynowych o tegoroczny wyjazd na Betlejemskie Światło Pokoju. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na zjeździe. Na koniec wspólnie zrobiliśmy zdjęcie kadry i życzyliśmy się sobie owocnej pracy w tym roku.

W trakcie zbiórki dh. pwd. Paulina Janas złożyła w końcu swoje Zobowiązanie Instruktorskie, a drużynowa Sara Gaweł jako pierwsza otrzymała potwierdzenie zatwierdzenia swojej jednostki. Serdecznie gratulujemy nowej przewodniczce, a pozostałym Druhnom i Druhom drużynowym przypominamy o dosłaniu poprawionych planów pracy PJO do najbliższego piątku.

Napisane przez:

phm. Mariusz Groblica

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę