Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji harcPATA

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DRUHNY I DRUHÓW DO UDZIAŁU W NADCHODZĄCYM HARCERSKIM PRZEGLĄDZIE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ WKRÓTCE W NASZYM HUFCU. PONIŻEJ REGULAMIN WYDARZENIA ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 10.11.2017!

Regulamin harcPATA 2017

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem festiwalu jest Krąg Instruktorski „BASZTA” we współpracy z Komendą Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP.
 2. Biuro Organizacyjne Konkursu:
  KOMENDA HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP
  al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel. 600-044-033 – KOORDYNATOR ZADANIA

II. WSPARCIE I PATRONI FESTIWALU

 1. Zadanie współfinansowane jest ze środków Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
 2. Partnerem akcji jest Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich.

III. CELE FESTIWALU

 1. Rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci i młodzieży.
 2. Propagowanie piosenek harcerskich i turystycznych oraz rozwijanie talentów artystycznych harcerzy.
 3. Zachęcanie do wykonywania starych utworów w nowych interpretacjach i aranżacjach.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział zarówno soliści jak i zespoły, przedstawiciele drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych oraz gromad zuchowych
 2. Każdy solista bądź zespół przygotowuje piosenkę harcerską i turystyczną, dodatkowo może wziąć udział w trzeciej kategorii – przeglądzie artystycznej twórczości estradowej, przygotowując dowolny występ artystyczny (np. skecz, dramę, scenkę teatralną, pokaz talentów, teatrzyk kukiełkowy, itp.).
 3. Czas prezentacji estradowej w każdym przypadku nie może przekroczyć 5 minut.
 4. Uczestnicy mogą ponadto wziąć udział w pozakonkursowym przeglądzie filmów własnego autorstwa promujących ich podstawowe jednostki organizacyjne ZHP, hufce bądź organizowane przez nich imprezy czy przedsięwzięcia lub akcje.
 5. Warunkiem udziału w PATA jest przesłanie wypełnione na stronie hufca zhp.strzelce.pl formularza zgłoszeniowego do dnia 10 listopada 2017 r.

V. PROGRAM FESTIWALU

 1. Przewidywalny termin festiwalu 18 listopada 2017 r.
 2. Festiwal odbędzie się w budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Krajeńskich, ul. Wojska Polskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie
 3. Organizator zapewnia poczęstunek w trakcie festiwalu oraz pomoc w zorganizowaniu przejazdu odpłatnego ze stacji PKP STRZELCE KRAJEŃSKIE WSCHÓD po wcześniejszym poinformowaniu organizatora.

VI. PRZEBIEG KONKURSU

SOBOTA, 18 listopada 2017 r.

 1. Otwarcie festiwalu: 12:00
 2. Część pierwsza – przegląd piosenki harcerskiej: 12:00-13:00
 3. Część druga – przegląd piosenki turystycznej: 13:00-14:00
 4. Przerwa kawowa – w tym prezentacja filmów promocyjnych (pozakonkursowa): 14:00-14:30
 5. Część trzecia – przegląd twórczości estradowej: 14:30-16:00
 6. Obrady jury – poczęstunek dla uczestników: 16:00-16:30
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 16:30-16:50
 8. Pożegnalny krąg – zamknięcie festiwalu:: 17:00

VII. JURY KONKURSU

W skład Jury Konkursu wchodzą  wyznaczeni przez  komendę hufca instruktorzy oraz muzycy i animatorzy z  Strzeleckiego Ośrodek  Kultury.

 1.  Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy.
 2.  Jury sporządza protokół z obrad końcowych.
 3.  Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.
 4.  O przyznaniu nagród decyduje Jury Konkursu.
 5.  Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel Jury lub konferansjer odczytuje uczestnikom wyniki festiwalu.

VIII. KRYTERIA OCENY

muzykalność, dykcja, aranżacja utworu, ogólne wrażenie artystyczne, kontakt z publicznością

IX. NAGRODY W FESTIWALU

Nagrodami w festiwalu są nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia, w trzech kategoriach: oraz nagroda GRAND PRIX –  dla najlepszego solisty/zespołu całego całego przeglądu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Biuro Organizacyjne Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 3. Interpretacja powyższego Regulaminu należy do Biura Organizacyjnego Festiwalu.
 4. Osoby biorące udział w festiwalu (soliści i zespoły) dojeżdżają na własny koszt.
 5. Organizator nie zapewnia instrumentów do wykonywanych piosenek.
 6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne nagłośnienie oraz możliwość odtwarzania płyt CD.
 7. Biuro Organizacyjne Konkursu powiadomi telefonicznie lub e-mailem solistów lub zespoły o terminie festiwalu, kolejności występów oraz ewentualnych zmianach regulaminu.
 8. Informacje dot. festiwalu można uzyskać w Biurze Organizacyjnym Festiwalu oraz na stronach internetowych komendy hufca.
 9. Każdy solista bądź zespół musi posiadać pełnoletniego opiekuna.
 10. Soliści i zespoły zgłaszając się do festiwalu automatycznie akceptują wszystkie warunki regulaminu konkursu.

 
zgłoś się już dziś na harcPATA:

[formidable id=17]

Napisane przez:

phm. Mariusz Groblica

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę