Za nami półmetek kadencji! Komendant i Komenda Hufca dostali absolutorium!

Zgodnie z przepisami Statutu ZHP, władze hufca zobowiązane są w połowie kadencji zwołać zjazd sprawozdawczy, aby zdać wspólnocie instruktorskiej sprawozdanie ze swojej działalności. W trakcie zbiórki jej uczestnicy decydują również, czy komendant i jego komenda wybrana na zjeździe zwykłym dwa lata wcześniej, powinna otrzymać absolutorium. W przypadku jego nieudzielenia zjazd ma prawo odwołać komendanta lub któregoś z członków komendy i dokonać nowego wyboru.

W listopadzie 2017 mija dokładnie 2 lata od ostatniego zjazdu zwykłego (2015). W okresie od zjazdu zwykłego do zjazdu sprawozdawczego, odbył się już rok temu zjazd nadzwyczajny, który dokonał zmian komendanta i komendy hufca, mimo to zgodnie z przepisami hufiec musiał zebrać się, aby wysłuchać sprawozdania władz.

Delegaci zbiórki, dzięki życzliwości Strzeleckiego Ośrodka Kultury, obradowali w Spichlerzu. Pełnomocnikiem komendanta chorągwi była hm. Katarzyna Kawka. Na 27 uprawnionych do głosowania w sprawie absolutorium, w zbiórce uczestniczyło 19 uczestników (w trakcie obrad jeden z druhów musiał je opuścić, a więc kworum decyzyjne wynosiło 18 osób, co stanowiło 67% uprawnionych).

Zjazd wybrał na przewodniczącą obrad phm. Grażynę Niwińską-Sotkiewicz, a protokolantem została dh. Agnieszka Gaweł. Po części roboczej – wyborze komisji zjazdowych, zjazd wysłuchał wpierw sprawozdania Komisji Rewizyjnej Hufca, potem Komendanta i Komendy Hufca, a następnie opinii nt. pracy hufca przygotowanej przez Komendę Chorągwi. We wszystkich tych dokumentach podkreślono, że obecnie hufiec jak i jego władze oraz kadra i jednostki, działają na wysokim poziomie, dobrze realizując misję ZHP oraz właściwie wykorzystując metodę harcerską do swoich działań. Zjazd rozpoczął debatę nad sprawozdaniami, wyciągnięto wnioski, a następnie przystąpiono do głosowania nad absolutorium.

PRZYJĘTE SPRAWOZDANIA WŁADZ PRZEZ ZJAZD SPRAWOZDAWCZY HUFCA [fileaway type=”table” sub=”zjazd2017-sprawozdania” paginate=”true” pagesize=”30″ mod=”no” theme=”silver-bullet” thumbnails=”permanent” thumbsize=”medium” sortfirst=”filename-desc”]

 

W wyniku jawnego głosowania udzielono zarówno komendantowi jak i członkom jego komendy absolutorium, jednocześnie gratulując wszystkim solidnej pracy i zaangażowania w dobro hufca.

Zjazd podjął na wniosek komendy trzy ważne uchwały (w załączeniu powyżej), oraz zawnioskował do Komendy hufca o reorganizację: Kapituły Stopni Wędrowniczych (powołanie na bazie istniejącej KSW szczepu “Czarna Jedynka” kapituły dla hufca do czasu powołania KSW przy szczepie “Puszcza”), Harcerskiej Służby Informacyjnej oraz Harcerskiego Klubu Ratowniczego. Zjazd podkreślił też konieczność przygotowania szkoleń dotyczących netykiety harcerskiej.

W wyniku decyzji zjazdu, nie podjęto się wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej, pozostawiając tą decyzję samej Komisji. Podkreślono jednak, że uzupełnienie wakatu musi nastąpić bezzwłocznie.

W trakcie obrad komendant hufca nagrodził dwoma złotymi Liśćmi Dębu:
– phm. Ewę Grzankowską,
– pwd. Waldemara Grzankowskiego,
za 10 lat służby instruktorskiej, a za 3 lata służby – jednym srebrnym Liściem Dębu:
– pwd. Marcina Proszowskiego.

Jednocześnie podziękowano phm. Grażynie Niwińskiej-Sotkiewicz za trud włożony w przygotowanie monografii hufca w ramach prac chorągwianego zespołu redakcyjnego tworzącego monografię z okazji 60-lecia chorągwi.

Zjazd zakończył się wspólnym kręgiem oraz braterską iskrą puszczoną z rąk do rąk.

Komendant hufca i komenda hufca serdecznie dziękują za pozytywną ocenę swojej pracy oraz udzielone absolutoria, jednocześnie pragniemy podkreślić, że służba dla hufca jest największą naszą nagrodą.

 

Napisane przez:

phm. Mariusz Groblica

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę