Rozkaz specjalny Komendanta Hufca Ls. 5/2019 z dnia 03.09.2019

“WALKA O WOLNOŚĆ GDY SIĘ RAZ ZACZYNA ,
Z OJCA KRWIĄ SPADA DZIEDZICTWEM NA SYNA” .
A . MICKIEWICZ

Z ogromnym i niewyrażonym bólem, zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną wartę dh. Zygmunt Kubiak – “harcerz z krwi i kości”, człowiek-legenda, instruktor ZHP, którego odejście zamyka pewną epokę w dziejach naszego hufca.

Druh Zygmunt pełnił funkcję jednego z pierwszych drużynowych harcerskich w Drezdenku, był  jednym z założycieli tajnej organizacji niepodległościowej i harcerskiej, która jawnie walczyła z władzą komunistyczną i próbowała w trudnych czasach dla ZHP nadal krzewić w młodych ludziach ideały skautowe na naszych ziemiach. Za swoją działalność represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i aresztowany. Cała niezwykła historia Druha Zygmunta dostępna jest w  książce “Drezdenecka organizacja Niepodległościowa  w okresie drugiej konspiracji”, której wybrane strony pozwalamy sobie poniżej zamieścić.

Druhu Zygmuncie, dziękujemy za bycie wzorem dla nas, za towarzyszenie drezdeneckim harcerzom w ich drodze i mimo wszelakich trudności życiowych, o pozostawanie wiernym słowom roty Przyrzeczenia Harcerskiego i Zobowiązania Instruktorskiego. Obiecujemy wciąż piąć się ku najwyższym ideałom i tak, jak Druh, być gotowym walczyć o dobro naszej Ojczyzny, dzisiaj już pracą swoich rąk i dobrym sercem, ale gdyby zaszła i taka potrzeba swoim całym życiem.

Pożegnanie Druha Kubiak odbędzie się w czwartek, 5 września 2019r, o godzinie 13.00 w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, następnie odbędzie się pochówek na Cmentarzu Komunalnym w Drezdenku.

Zarządzenia i informacje:
1. Ogłaszam w hufcu 7 dniową żałobę .
2. Polecam okryć kirem żałobnym sztandary, proporce i krzyże harcerskie.
3. Polecam wystawić poczet sztandarowy hufca na uroczystościach pogrzebowych.
4. Zobowiązuje Komendę Drezdeneckie Szczepu Harcerskiego “Puszcza” do reprezentowania hufca w ostatniej drodze Druha Zygmunta, jednocześnie zachęcam inne środowiska do udziału w pogrzebie, szczególnie kieruje to wezwanie w stronę instruktorek i instruktorów hufca.
5. Zobowiązuje drużyny Drezdeneckiego Szczepu Harcerskiego  “Puszcza” do przeprowadzenia w najbliższym czasie wieczornicy poświęconej osobie śp. Druha Zygmunta i jego towarzyszy – założycieli drezdeneckiego harcerstwa.

CZUWAJ!
phm. Mariusz Groblica

FRAGMENTY KSIĄŻKI
“Drezdenecka organizacja Niepodległościowa  w okresie drugiej konspiracji”

Napisane przez:

phm. Mariusz Groblica

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę