Rozkaz specjalny Ls. 1/2020 z dnia 15 listopada 2020 r.

“WALKA O WOLNOŚĆ GDY SIĘ RAZ ZACZYNA ,
Z OJCA KRWIĄ SPADA DZIEDZICTWEM NA SYNA” .
A . MICKIEWICZ

Z ogromnym i niewyrażonym bólem, zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną wartę dh. (phm.) Ryszard Skrzypniak – “harcerz z krwi i kości”, człowiek-legenda, pierwszy drużynowy naszych ziem, były instruktor ZHP, którego odejście zamyka pewną epokę w dziejach naszego hufca.

Druh Ryszard pełnił funkcję jednego z pierwszych drużynowych harcerskich w Drezdenku, był  jednym z założycieli tajnej organizacji niepodległościowej i harcerskiej, która jawnie walczyła z władzą komunistyczną i próbowała w trudnych czasach dla ZHP nadal krzewić w młodych ludziach ideały skautowe na naszych ziemiach. Za swoją działalność represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i aresztowany. Cała niezwykła historia Druha Ryszard dostępna jest w  książce “Drezdenecka organizacja Niepodległościowa  w okresie drugiej konspiracji”, której wybrane strony pozwalamy sobie poniżej zamieścić, ale także opisana została w naszej monografii hufca do lektury której zachęcam.

Druhu Ryszardzie, dziękujemy za bycie wzorem dla nas, za towarzyszenie drezdeneckim harcerzom w ich drodze i mimo wszelakich trudności życiowych, o pozostawanie wiernym słowom roty Przyrzeczenia Harcerskiego i Zobowiązania Instruktorskiego. Obiecujemy wciąż piąć się ku najwyższym ideałom i tak, jak Druh, być gotowym walczyć o dobro naszej Ojczyzny, dzisiaj już pracą swoich rąk i dobrym sercem, ale gdyby zaszła i taka potrzeba swoim całym życiem.

Pożegnanie Druha Skrzypniaka odbędzie się we wtorek, 17 listopada 2020r, o godzinie 11:45 w Kaplicy Miejskiej na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp.

Zarządzenia i informacje:
1. Ogłaszam w hufcu 7 dniową żałobę .
2. Polecam okryć kirem żałobnym sztandary, proporce i krzyże harcerskie.
3. Polecam wystawić poczet sztandarowy hufca na uroczystościach pogrzebowych.
4. Zobowiązuje drużyny Drezdeneckiego Szczepu Harcerskiego  “Puszcza” do przeprowadzenia w najbliższym czasie kampanii informacyjnej poświęconej osobie śp. Druha Ryszarda i jego towarzyszy – założycieli drezdeneckiego harcerstwa oraz opracowanie sprawności poświęconej temu tematowi.

CZUWAJ!
phm. Mariusz Groblica

Napisane przez:

phm. Mariusz Groblica

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę