Zdalne spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na zdalne spotkanie Komisji z kandydatami na probantów oraz ich opiekunami, które odbędzie się w najbliższą środę tj. 09.12.2020 r o godzinie 18.00 na platformie MS Teams . Spotkanie ma na celu przeszkolić kandydatów oraz ich opiekunów z otwarcia próby, jej przebiegu oraz zamknięciu.

Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feur03.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fforms.office.com%252FPages%252FResponsePage.aspx%253Fid%253DHo024XU55kyJPfw1H9RNzf5OcoyxUc9OnD0ZHkq9BNJUQzBSNkU5UENVTzM3V1BEVDBZODBEWFlVRS4u%26data%3D04%257C01%257Cjessika.gulajew%2540zhp.net.pl%257Cc64065cc8352432c218208d89a1d7c35%257Ce1368d1e39754ce6893dfc351fd44dcd%257C0%257C0%257C637428798736803361%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DXjUGO3pMYkkDPjWWMqL4lLT59CVUZaIF2pg4ehegIWk%253D%26reserved%3D0%26fbclid%3DIwAR2HCzjfcr3JPCoqFL_7YR0Dy3mmGCu8L-7JG40bXSLQWWf0Arff-_Ot2eg&h=AT0Fsjkl4sBZUzEcqbxW2C9JB1rHmv_2gknUroBj1jfHqheFbL_rEHRPeJNqRmE-hWwXSfJbwZCIvzcULp_asKKLZ90Srb9VVqp7ErbJ0lZt5MDBfvVcJSXZ2R68Ax60bMMhhQ

Po zgłoszeniu na Wasze maile trafią linki do spotkania. Na zgłoszenia czekamy do 08.12.2020 r. do godziny 23.59 ! Zapraszamy wszystkich tych, którzy myślą o otwarciu prób instruktorskich .

Napisane przez:

pwd. Jessika Gulajew

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę