Wybraliśmy nową komendę Związku Drużyn Strzelce Krajeńskie

W dniu 16.04.2016 odbył się pierwszy zjazd Związku Drużyn Strzelce Krajeńskie, podczas którego zebrani funkcyjni podziękowali swoim partnerom i instruktorom, którzy przyczyniają się do rozwoju harcerstwa w naszym mieście. W trakcie obrad podziękowano: dyrekcjom szkół, Urzędowi Miejskiemu, SOK, gazecie lokalnej, Klubowi Seniora, Związkowi Kombatantów, czynnym drużynowym i instruktorom oraz przyjaciołom ZD: Andrzejowi Karkoszcze, Małgorzacie Sacharczuk, Grzegorzowi Gralińskiemu. Obrady bardzo owocne zakończyła wspólna iskra przyjaźni i wyznaczenie celów na najbliższe lata pracy ZD.

Pierwszy zjazd Związku Drużyn Strzelce Krajeńskie, wybrali władze swego związku. Komendantem został wybrany phm. Mariusz Groblica, z-cą komendanta phm. Monika Rogulska, skarbnikiem pwd. Sylwia Kowalewska, instruktorem ds. programu pwd. Bartosz Guścin, a instruktorem ds. pracy z kadrą phm. Grażyna Niwińska-Sotkiewicz. Życzymy nowej komendzie owocnej kadencji 2016-2019.

W związku z wyborem phm. Mariusz Groblicę na funkcję komendanta ZD przestał on pełnić funkcję komendanta szczepu “Czarna Jedynka”. Szczep musi dokonać wyboru nowego szefa. Tymczasem funkcję tę powierzono, do czasu dokonania oficjalnego wyboru, wskazanemu Radzie Szczepu przez byłego komendanta szczepu potencjalnemu następcy druha Mariusza – pwd. Marcinowi Proszowskiemu. Decyzję Rada szczepu podejmie po pikniku rodzinnym w Publicznym Gimnazjum.

Napisane przez:

phm. Mariusz Groblica

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę