Co to jest ZHP?

ZHP czyli Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego i zrzesza zuchy (6-9 lat), harcerzy i harcerki (10-15 lat), wędrowników (16-25 lat), instruktorów (16+), starszyznę (25-54 lata), seniorów (55+) w (odpowiednio); gromadach zuchowych, drużynach harcerskich, drużynach wędrowniczych, kręgach i zespołach instruktorskich, klubach, kręgach seniorów. ZHP jest członkiem międzynarodowych organizacji skautowych (WOSM, WAGGGS, ISGF, ICCS, ICCG, DESMOS).

 

Czym właściwie zajmuje się ZHP?

Jak wszystkie organizacje, również ZHP posiada swój statut, celemisję. Są one dostępne w Internecie. W wielkim skrócie; chcemy wspierać młodego człowieka w rozwoju i wychowaniu według zasad zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

 

A jak to wygląda w praktyce? Co robią harcerze?

Zarówno harcerze jak i zuchy spotykają się najczęściej raz w tygodniu na zbiórce drużyny/gromady. Drużyny podzielone są na zastępy, które również robią swoje własne zbiórki. Na zbiórkach dzieci uczą się przede wszystkim zaradności, samodzielności, pracy w grupie, poprzez różnego rodzaju gry i zabawy, oraz poprzez poznawanie technik harcerskich (m.in. terenoznawstwo, przyrodoznawstwo, pionierka, pierwsza pomoc).

Oprócz tego zarówno harcerze jak i zuchy wyjeżdżają na rajdy, a w wakacje na obozy stałe (3 tygodnie)/kolonijki (2 tygodnie).

Wędrownicy nie spotykają się na zbiórkach regularnie. Częściej wyjeżdżają, ich spotkania mają konkretny charakter (na przykład – wspólne wyjście do teatru), ale rzecz jasna nie brakuje również zajęć stricte harcerskich. Wędrownicy wyruszają w wakacje na obozy wędrowne – nie raz są to obozy zagraniczne.

 

Promocja Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP (przygotowane na zjazd w 2013):

Film ze Zlotu Chorągwi (tj. województwa) Ziemi Lubuskiej ZHP:

Przykład działania jednej z drużyn w hufcu:

Powrót na górę