Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej za miniony rok harcerski
pobierz
Wniosek o nadanie odznaczenia instruktorskiego "Liścia dębu"
pobierz
Wnioski do Komisji Stopni Instruktorskich w sprawie prób na stopnie
przejdź do sekcji
Wniosek o opinie komendanta o przebiegu służby (np. do próby na stopień)
pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wolontariacie w ramach służby ZHP
pobierz
Wniosek do złożenia do Krajowego Rejestru Karnego o niekaralność wychowawcy
pobierz
Wniosek o wydanie książeczki instruktorskiej/książeczek harcerskich dla PJO
pobierz
Wnioski do ujęcia w rozkazie komendanta hufca (pochwały, informacje, itp.)
pobierz
Wnioski na zapotrzebowanie PJO dotyczące plakietek hufcowych
pobierz
Zobowiązanie do prowadzenia podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP
pobierz
Wzór porozumienia wolontariusza ZHP na dany rok harcerski
pobierz
Wniosek o powołanie/odwołanie drużynowego ZHP w hufcu
pobierz
Zatwierdzenie wyjazdu PJO lub zatwierdzenie organizacji biwaku PJO
pobierz
Wniosek o przelanie zaliczki na realizację zadania programowego/projektu
pobierz
Wniosek o udostępnienie wyciągu konta PJO/szczepu do wglądu szefa jednostki
Dokumenty i instrukcja do zatwierdzenia HALiZ/NALiZ drużyny/szczepu
pobierz
Wniosek o odnowienie stopnia instruktorskiego z powodu powrotu do ZHP
pobierz
Rezerwacje terminów na wydarzenia w hufcu lub pomieszczenia biura komendy
Wniosek o uruchomienie konta e-zhp
pobierz
Wniosek o zezwolenie na akcje zarobkową PJO/szczepu
pobierz
Deklaracja członkowska ZHP do oddania drużynowemu PJO
deklaracja
Szablon pracy gromady zuchowej
pobierz
Szablon planu pracy DH/DHS/DW
pobierz
Ubezpieczenie NWW dla członków hufca
pobierz

Powrót na górę