Organizator:

– Komenda Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP przy wsparciu finansowym Gminy Strzelce Krajeńskie

 

Cele kursu:

– Celem kursu jest przygotowanie członka ZHP do bycia instruktorem ZHP, jak i zdobycia możliwości uczestnictwa w kursie drużynowych (aby wziąć udział w kursie drużynowych, należy wcześniej ukończyć kurs przewodnikowski).

 

Zamierzenia:

– po skończonym kursie jego uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę o ZHP i prowadzeniu drużyny oraz będzie przygotowany do uczestnictwa w kursie drużynowych dla interesującego go pionu metodycznego.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Uczestnictwo w całym kursie tj. w pełnych trzech weekendach
2. Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
3. Wykonanie zadań zaleconych przez kadrę kursu w trakcie kursu oraz opanowanie wiadomości z zakresu e-learningu i pozytywna ocena tych zadań (realizacja zadań międzybiwakowych)
4. Posiadanie aktywnego konta eZHP do zakończenia kursu.
5. Pozytywna opinia kadry kursu na temat postawy uczestnika.

 

Miejsca biwakowe

Pierwszy biwak odbywa się w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Słowackiego 14.
Drugi biwak odbywa się w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Drezdenku przy Placu Wolności 8.
Trzeci biwak w formie campingu ma miejsce na plaży miejskiej w miejscowości Ługi koło Dobiegniewa.


 

Fabuła kursu

Motywem przewodnim kursu będzie temat legend arturiańskich, obfitujący w tak bardzo potrzebne dla instruktora wartości związane z rycerstwem: honorem, odwagą, współpracą i solidarnością. W trakcie kursu wzorując się na rycerzach Okrągłego Stołu uczestnik pozna smak przygody, będzie musiał przełamać swoje lęki, otworzyć się na wyzwania, nauczyć się pracy w grupie, poszukiwać rozwiązań sytuacji problematycznych, a przede wszystkim kierując się honorem oraz postawą rycerską, udowodnić swoją gotowość do służby na rzecz drugiej osoby.
Zadaniem przewodnim uczestników jest wykazać się postawą i wiedzą godną „rycerza”, aby stać się godnym
odnalezienia Świętego Graalu. Wymagać to będzie awansowania na kolejne etapy wtajemniczenia.
Uczestnicy kursu, podzieleni na zastępy, podczas każdego weekendu będą wyruszać w kolejną podróż w nieznane, aby wykonać zadanie ogólnobiwakowe oraz pośrednie misje, by móc awansować na drodze pasowania rycerskiego (giermek-rycerz-palladyn) do wyższego poziomu wtajemniczenia rycerskiego. Każdy zastęp obierze sobie za patrona jednego z legendarnych rycerzy Okrągłego Stołu.
Zadaniem uczestników w ramach pracy zastępów będzie m.in. stworzenie:
  • herbu swojego zastępu
  • legendy herbowej, nawiązującą do historii wybranego patrona zastępu
  • obrzędowe zawołanie,
  • opracowany kodeks honorowy– czyli wewnętrzne zasady panujące w zastępie
  • sławę (o której śpiewali trubadurzy i minstrele), czyli tzw. piosenkę zastępu.
W ramach poszczególnych biwaków, po pomyślnym wykonaniu zadania głównego dla zastępu oraz realizacji przez poszczególnych członków zastępu zadań pobocznych, adepci sztuki rycerskiej uzyskują pasowanie na kolejny etap wtajemniczenia:
– po pierwszym biwaku na poziom giermka; zastęp otrzymuje jako atrybut prawo do posiadania chorągwi, która prezentowana jest podczas oficjalnych apeli
– po drugim biwaku na poziom rycerza; członkowie zastępu mają prawo posiadania własnego miecza
– po trzecim biwaku na poziom paladyna; członkowie zastępu otrzymują akt nadania tytułu szlachcica (lorda)
i własnego herbu
Elementem, który będzie przez cały kurs z nami, będzie mapa podróży po Święty Graal po mitycznej krainie Avalon.
Na koniec każdego wieczoru „podróż” każdego uczestnika zostanie podsumowana w kręgu, czyli naszym Okrągłym Stole – uczestnicy na mapie będą przesuwać „ikonę twarzy” na ścieżce do celu. Im uczestnik będzie bardziej czuł się zadowolony z realizacji powierzonych dnia danego dnia zadań oraz poziomu zdobytej wiedzy, tym dalej będzie mógł przesunąć się na planszy. Po ruchu uczestnika, komenda kursu motywując swoją decyzję może przesunąć daną osobę dalej lub cofnąć wstecz daną osobę. Dodatkowo w widocznym miejscu wywieszona będzie tablica indywidualnych wyników i ich realizacji w drodze do kolejnego awansu. Oba rekwizyty będą formą ewaluacji kursu.

 

Zadania międzybiwakowe:

Przed pierwszym:
– przeczytać tekst “Podstawy wychowawcze w ZHP”, Statut ZHP oraz dokument „Katalog identyfikacji wizualnej ZHP”
– zapoznać się z podstawowymi regulaminami dotyczącymi mundurów, odznak i oznak, musztry i ceremoniału harcerskiego
– rozwiązać test online dotyczący powyższych dokumentów do 5 kwietnia 2017
Przed drugim:
– przygotować gawędę nawiązaniu do treści Zobowiązania Instruktorskiego
– przeczytać dokument „Kodeks instruktorski”
Przed trzecim:
– przeczytać instrukcję Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej ZHP oraz „Polityka Ochrony Bezpieczeństwa Dzieci
w ZHP” w celu omówienia ich na zajęciach

 

Powrót na górę