RUSZAJĄ ZAPISY NA KOLONIĘ ZUCHOWĄ HUFCA


TERMIN: 1 lipca – 6 lipca 2019 (6-dniowa kolonia zuchowa)

MIEJSCE: Zespół wypoczynkowo-kempingowy nad jez. Radęcino, Radęcin k. Dobiegniewa

KOSZT: 330 zł (płatne do 15 czerwca na konto bankowe hufca)

PROGRAM: Wielka wyprawa Gumisiów >>zobacz co czeka twojego zucha<<

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONII ORAZ OPIS SOCJALNY: >>zapoznaj się tutaj<<

KOMENDANT KOLONII: podharcmistrzyni Ewa Grzankowska

KADRA KOLONII: wodzowie zuchowi gromad hufca

MINIMALNA/MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW TURNUSU: 50

ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ, ŻE W PRZYPADKU NIE UZYSKANIA LICZBY 50 ZAINTERESOWANYCH KOLONIĄ, HARCERSKA AKCJA LETNIA BĘDZIE ODWOŁANA. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OSTATECZNA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZAPISÓW ONLINE!


WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW:
– 10.05.2019 zamknięcie list zgłoszeniowych online
– 31.05.2019 ostateczny termin dostarczenia dokumentów do drużynowych
– 15.06.2019 ostateczny termin wpłat na konto składki zadaniowej HAL


POBIERZ KOMPLET DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSISZ UZUPEŁNIĆ I PRZEKAZAĆ DRUŻYNOWEMU SWOJEGO DZIECKA NAJPÓŹNIEJ DO 31.05.2019, ABY ON MÓGŁ JE ZATWIERDZIĆ 01.06.2019 W BIURZE KOMENDY – PAMIĘTAJ ABY UZUPEŁNIĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY I JE PODPISAĆ, NAJLEPIEJ JAK ZROBIĄ TO OBOJE RODZICÓW. WARUNKI UCZESTNICTWA PODPISZ PO ZAPOZNANIU SIĘ Z ICH TREŚCIĄ. DOŁĄCZYLIŚMY PONADTO WZÓR DRUCZKA PRZELEWU ABY UŁATWIĆ CI WPŁATĘ – WYSTARCZY W TYTULE DOPISAĆ PO PRZECINKU IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, A POWYŻEJ IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO.
[easy_media_download url=”https://zhp.strzelce.pl/wp-content/uploads/kolonia-komplet.pdf” text=”POBIERZ” color=”organge_dark” class=”btn0RL” target=”_blank”]

WYPEŁNIJ PONIŻSZE ZGŁOSZENIE, ABY POWIADOMIĆ KOMENDĘ HUFCA O WYJEŹDZIE TWOJE DZIECKA NA HAL! WAŻNE, ABY ZROBIĆ TO DO 10.05.2019 – W PRZECIWNYM RAZIE TWOJE DZIECKO NIE ZOSTANIE ZAKWALIFIKOWANE NA KOLONIE. LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA I WYNOSI 50 OSÓB – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ONLINE!

[formidable id=23]


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa (“ZHP”). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjętą z ZHP współpracą. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZHP znajdzie Pani/Pan pod adresem www.zhp.pl/rodo. W przypadku jakichkolwiek pytań może Pani/Pan skontaktować się z ZHP, pod podanym powyżej adresem siedziby. Może Pani/Pan również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem zhp-iodo@rt-net.pl

Powrót na górę