Rozkazem Komendanta Hufca  L.06/2017 z dnia 5.04.2017 powołano komendę kursu w składzie:


 

Edyta Pielużek, podharcmistrzyni

(Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej 1012/2017)
komendant kursu przewodnikowskiego CAMELOT

Druhna Edyta jest wieloletnią instruktorką ZHP dotychczas działającą w Chorągwi Łódzkiej ZHP w Hufca Łódź-Bałuty im. Promienistych, gdzie pracowała w ramach Zespołu Kadry Kształcącej Hufca. Obecnie jest Członkiem Komendy Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP ds. programu i pracy z kadrą, który nadzoruje z ramienia komendy hufca wszystkie akcje programowe i odpowiada za realizacje obszaru kształcenia w naszym hufcu.

 

 

 


 

Mariusz Groblica, podharcmistrz

członek kursu przewodnikowskiego CAMELOT

Druh Mariusz jest wieloletnim instruktorem hufca, obecnie pełni w nim funkcję Komendanta Hufca, jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP i członka Referatu Wędrowniczego chorągwi. Druh Maniek w trakcie swojej  służby współtworzył chorągwiane kursy przewodnikowskie w Gorzowie Wlkp oraz chorągwiane kursy drużynowych wędrowniczych. W ramach komendy kursu CAMELOT odpowiada za logistykę, zaopatrzenie oraz finanse.

 


 

Bartosz Guścin, przewodnik

członek kursu przewodnikowskiego CAMELOT

Druh Bartosz jest wieloletnim instruktorem hufca, obecnie pełni w nim funkcję Członka Komendy Hufca ds. ewidencji i promocji hufca, jednocześnie pełni funkcję Szefa Referatu Wędrowniczego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Druh Bartek współtworzył kursy specjalistyczne z zakresu ratownictwa medycznego oraz uczestniczył w szkoleniach małej kadry ZHP jak kursach wędrowniczych. W ramach pracy w komendzie kursu Camelot odpowiada za porządek i właściwe realizowanie harmonogramu zajęć.

 


KADRA SZKOLENIOWA KURSU:

oprócz członków komendy zajęcia w ramach kursu prowadzą:

– hm. Jadwiga Piątek

(komendant Drezdeneckiego Szczepu Harcerskiego “Puszcza”)

 

– phm. Grażyna Niwińska-Sotkiewicz

(przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego “Baszta” przy 1 Strzeleckim Szczepie Harcerskim “Czarna Jedynka”)

 

– phm. Danuta Serafin

(przewodnicząca Strzeleckim Kręgu Seniorów “Bastion”

 

– phm. Ewa Grzankowska

(przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca Strzelce Krajeńskie)

 

– pwd. Marcin Proszowski

(komendant 1 Strzeleckiego Szczepu Harcerskiego “Czarna Jedynka” im. Cichociemnych)

 

– pwd. Kamil Wójcicki

(szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego przy 1 Strzeleckim Szczepie Harcerskim “Czarna Jedynka”)

 

– pwd. Michał Plebaniak

(szef Harcerskiego Zespołu Muzycznego przy 1 Strzeleckim Szczepie Harcerskim “Czarna Jedynka”)

 

– pwd. Mikołaj Mikołajewski

(przewodnicząca Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędroniczych przy 1 Strzeleckim Szczepie Harcerskim “Czarna Jedynka”)

 

– pwd. Waldemar Grzankowski

(instruktor hufca)

 

Powrót na górę