Absolwenci Kursów Przewodnikowskich 2016

Druhny i Druhowie! Z radością informujemy, że Kurs Przewodnikowski “Perpetuum Mobile” w Hufcu Inowłódź ZHP dla kadry 35+ ukończyła pomyślnie dh. Emilia Sarbiewska. Jednocześnie Kurs Przewodnikowski Hufca Gorzów Wlkp. ZHP ukończyli z wynikiem pozytywnym druhowie: ćw. Jan Lesiak, ćw. Bartosz Minkiewicz oraz odkr. Maurycy Proszowski. Tym samym, wszyscy wysłani przez komendę hufca druhowie mogą poszczycić się dyplomami ukończenia jednego z podstawowych kursów do zdobycia stopnia przewodnika-przewodniczki. Teraz liczymy, że próba pójdzie już z górki i wkrótce nasza Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich nada nowe stopnie, a poczet instruktorów ZHP nieco się powiększy. Gratulujemy i dziękujemy za Wasze poświęcenie, chęci i trud włożony w rozwój naszego środowiska. Jesteśmy z Was mega dumni!

Napisane przez:

phm. Mariusz Groblica

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę