Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP, jako jednostka terytorialna Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, w oparciu o USTAWĘ z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w ramach otwartych konkurs ofert zadań publicznych realizuje w roku 2018 następujące projekty:

 

Zadanie publiczne
współfinansowane przez
Nazwa projektuZakresKwota wsparciaOkres realizacji


100 harcerskich iskierKultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego,

Współpraca ze
społecznościami lokalnymi
11000 zł

- Starostwo
(2000 zł)

- Strzelce
(4500zł)

- Drezdenko
(4500 zł)
IV-XII
Jubileuszowa edycja
- Rajd Zuchowy
"Tuptuś"
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
2500 złIV-V

7. Rajd Harcerski
"Paralaksa"
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
2500 złV-VII
Instruktorski
spływ kajakowy
"WATRA 2018"
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
2000 złVI-VIII
III Rajd Mały
Woldeberg
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
1500 złVIII-X
Jubileuszowa
X Edycja Rajdu
Harcerskiego
"DRIADA"
Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu
3000 złIX-XI

Udział HKR
w ogólnopolskich
zawodach ratowniczych
ZHP
Ochrona zdrowia
i profilaktyki
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i narkomanii
3000 złIX - X
Niepodległość a Mała OjczyznaWsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim5000 zł (dla partnera czyli OSP)VIII-XI
7 dni wokół NiepodległościWsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021"10000 zł
(9850 dla ZHP, 150 dla OSP Mierzęcin)
VIII-XI

ŁĄCZNA KWOTA WSPARCIA PUBLICZNEGO W ROKU 2018: 35350 zł

Powrót na górę