Druhny i Druhowie! Drodzy Rodzice!

W tym miejscu dowiecie się wszystkiego co musicie wiedzieć o podstawowej składce członkowskiej ZHP w roku 2021.

Opłacanie składki wynika z zapisów Statutu ZHP oraz faktu, że jesteś członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. To nie jest opłata za zajęcia lub za ilość zbiórek w których się uczestniczyło. Składka jest kwotą która zasila działanie naszego harcerskiego stowarzyszenia (ZHP) począwszy od drużyn/gromad, poprzez hufce i chorągwie, a kończąc na władzach centralnych i międzynarodowych.

Opłacenie składki w terminie pozwala zachować prawo do bycia czynnym członkiem ZHP, przez co możemy nosić mundur organizacyjny, nosić odznaczenia harcerskie, brać czynny udział we wszystkich działaniach harcerskich, być ubezpieczonym OC/NNW oraz pełnić dane funkcje organizacyjne i tytułować się zdobytymi stopniami.

Nieopłacenie składki członkowskiej w terminie powoduje wykreślenie danej osoby z ewidencji oraz utratę wszystkich praw członkowskich zapisanych w Statucie ZHP oraz innych dokumentach ZHP i państwowych (jak np. prawo instruktora ZHP do bycia wychowawcom na obozie). Co roku Rada Chorągwi wnioskuje do Rady Naczelnej ZHP w sprawie wysokości składki na kolejny rok kalendarzowym. Zgodnie z tym wnioskiem w roku 2021 nadal będziemy płacić 36 zł kwartalnie!

Od stycznia 2021 każdy zuch i harcerz sam będzie odprowadzał swoją składkę na konto hufca dedykowane specjalnie do wpłat PSC. Drużynowi nie będą przyjmować już wpłat gotówkowych na zbiórce! Konieczne będzie dokonanie samodzielnie przelewu swojej składki w odpowiednim terminie.

DANE DO PRZELEWU:
NAZWA: Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP
KONTO: 86 1090 1535 0000 0001 4694 4751
TYTUŁ: PSC [imię i nazwisko harcerza], [okres za jaki są płacone składki]
np. PSC, Jan Kowalski, I-II kwartał 2021
PSC – podstawowa składka członkowska.

Pamiętaj, aby wpłacać składki członkowskie w odpowiednich terminach, inaczej możesz utracić członkostwo w ZHP:

do 10 stycznia płacimy PSC za pierwszy kwartał
do 10 kwietnia płacimy PSC za drugi kwartał
do 10 lipca płacimy PSC za trzeci kwartał (zalecane jednak aby wpłacić do 30 czerwca, by ubezpieczenie NNW działało na naszym obozie/kolonii)
do 10 września płacimy PSC za czwarty kwartał

Po tej dacie członek zespołu finansowego hufca sprawdza wpływy na koncie PSC hufca i odznacza fakt wpłaty składki w systemie TIPI. Każdy rodzic/wędrownik może sprawdzić stan opłacenia składki logując się do ewidencji harcerskiej. Jeśli wpłata składki nie zostanie zarejestrowana do 20 dnia danego miesiąca, w którym regulujemy składki, drużynowy zmuszony jest do wygaszenia członkostwa danego zucha lub harcerza! Decyzja ta ogłaszana jest w rozkazie. Przywrócenie członkostwa następuje po uregulowaniu zaległości oraz ponownym wniosku do drużynowego o wpisanie zucha/harcerza do ewidencji. Konieczne będzie ponowne wyrażenie zgód ZHP w systemie TIPI!

Wpłacaj składki w terminie, aby uniknąć sytuacji, w której nie będziesz mógł wziąć udziału w rajdzie, biwaku, obozie lub kolonii , bo wyrejestrowano Cię z ewidencji harcerskiej!

PAMIĘTAJ, ABY WPŁACAĆ SKŁADKI NA WŁAŚCIWE KONTO, PODANE POWYŻEJ I WŁAŚCIWIE TYTUŁOWAĆ TĄ WPŁATĘ! NIE TWÓRZ INNYCH TREŚCI PRZELEWU! PRAWIDŁOWY ZAPIS TO:
PSC [imię i nazwisko harcerza], [okres za jaki są płacone składki]

Jeśli masz więcej dzieci w ZHP, to pamiętaj, aby dokonać osobno przelew za każde z nich! W innym przypadku (zbiorowego przelewu) składki mogą zostać naliczone na stan jednego z nich, a kolejne dziecko będzie nie opłacone!

Pamiętaj, że stan opłaconej składki możesz zawsze sprawdzić na swoim koncie w systemie TIPI w zakładce CZŁONKOWSTWO

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Komendantem Hufca

tel. 660 746 295

Powrót na górę