phm. Michał Gławdel
szef Rady Programowej Hufca
e-mail
phm. Grażyna Niwińska-Sotkiewicz
z-ca szefa rady
e-mail
phm. Ewa Grzankowska
członek rady
e-mail
hm. Jadwiga Piątek
członek rady
e-mail
pwd. Paulina Janas
członek rady
e-mail
phm. Jacek Różański
członek rady
mail

CZYM SIĘ ZAJMUJE?
Rada Programowa Hufca zajmuje się koordynacją, inicjowaniem i standaryzacją programów poszczególnych pionów metodycznych  i środowisk wychowawczych hufca. Podstawowy skład zespołu opiera się na programowcu hufca (szef rady) i doświadczonych drużynowych prowadzących od kilku lat dane piony metodyczne. Dodatkowo pracę zespołu mogą wspierać osoby z głosem doradczym reprezentujący jakąś specyficzną część programu (np. współpraca zagraniczna, specjalności) oraz reprezentanci środowisk (np. programowcy szczepów, liderzy nieformalnych środowisk). Członkowie zespołu na spotkaniach otrzymują szczegółowe i najnowsze informacje na temat propozycji programowych oraz przedsięwzięć organizowanych na szczeblu chorągwianym, ogólnopolskim, czy międzynarodowym. Tu również odbywa się inicjowanie i koordynacja organizacji dużych hufcowych przedsięwzięć programowych (np. Festiwal Piosenki Harcerskiej, Start Harcerski). Rada Programowa Hufca może również opracowywać i wdrażać autorskie propozycje programowe  dla hufca oraz opracowywać merytoryczne części wniosków o dotacje publiczne w ramach zadań NGO.

 

Szef Rady, czyli programowiec hufca, odpowiada za stworzenie i realizację rocznego planu pracy programowej hufca wraz z harmonogramem przedsięwzięć. Zatwierdza plany pracy gromad, drużyn i szczepów. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich funkcyjnych w pionie programowym.

 

Rada Programowa Hufca opiniuje również wnioski o Odznakę Kadry Programowej ZHP, jak i wnioskuje do komendanta w sprawach wyróżnień i pochwał dla funkcyjnych zasłużonych na polu realizacji programu ZHP.

SPOTKANIA
Odbywają się mniej więcej raz na 3 miesiące, zazwyczaj przy okazji odpraw kadry hufca. Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt z szefem zespołu pod mailem: edyta.pielużek@zhp.net.pl

PROPOZYCJE PROGRAMOWE OPRACOWANE PRZEZ RADĘ:

Powrót na górę