Wnioski i wzory pisma do poszczególnych zespołów, komisji oraz kapituł znajdują się w zakładce e-biuro oraz dostępne są z poziomu e-kancelarii, do ich obsługi konieczne jest posiadania konta e-zhp (odpowiedni wniosek znajdziecie w e-biurze), wszystkie pisma należy kierować na adres: strzelcekrajeńskie@zhp.pl, wpisując w temacie odpowiednią instancję np. KSI.
Pisma wysłane bezpośrednio do szefów z pominięciem skrzynki hufca są nieważne i wykluczone z trybu odwoławczego.


hm. Irena Mańkowska
Zastępca Przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
Mail
hm. Adam Szczaus
Zastępca Przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
mail
phm. Edyta Groblica
sekretarz Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
mail
hm. Janina Kamińska
członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
mail
hm. Paweł Pomostowski
członek HKSI
mail

PROTOKOLANT KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH: PWD. WIOLETTA PODGÓRSKAphm. Marcin Proszowski HR
z-ca przewodniczącego
e-mailtelefon
phm. Edyta Groblica HO
z-ca przewodniczącego
e-mailtelefon
pwd. Kamil Wójcicki HO
sekretarz KSW
e-mailtelefon
pwd. Maurycy Proszowski
członek KSW
e-mailtelefon
pwd. Bartosz Guścin HO
członek KSW
e-mailtelefon

PROTOKOLANT KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH: SARA GAWEŁsam. Jessika Gulajew
z-ca szefa HSI
facebook, fanpage drużyn, prasa
e-mail
ćw. Jan Lesiak
z-ca szefa HSI
INSTRAGRAM, fotorelacje, Youtube
e-mail
Amelia Olszak
członek Harcerskiej Służby Informacyjnej Hufca
Jagoda Pucek
członek Harcerskiej Służby Informacyjnej Hufca
Wiktoria Garlak
członek Harcerskiej Służby Informacyjnej Hufca
Kalina Szafrańska
członek Harcerskiej Służby Informacyjnej Hufca
Maria Michalak
członek Harcerskiej Służby Informacyjnej Hufcapwd. Waldemar Grzankowski
z-ca szefa zespołu kwatermistrzowskiego
mail
pwd. Damian Sowała
zastępca szefa zespołu kwatermistrzowskiego hufca
mail

CZŁONKOWIE ZESPOŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO HUFCA:

KACPER SOWAŁA, HANNA BĄK, JAKUB NOWAK, CEZARY WOŹNIAK
KACPER KRÓLAK, NESTOR WOJTYSIAK, KAMIL SZRAMAphm. Grażyna Niwińska-Sotkiewicz
z-ca szefa rady
e-mail
phm. Ewa Grzankowska
członek rady
e-mail
hm. Jadwiga Piątek
członek rady
e-mail
pwd. Paulina Janas
członek rady
e-mail
phm. Jacek Różański
członek rady
mail


Powrót na górę