Zgodnie ze zmianami przepisów państwowych oraz wewnątrzorganizacyjnych przedstawiamy Państwu listę osób pełniących funkcje wychowawcze w ZHP na terenie naszego hufca. Poniższa lista pozwala zweryfikować, czy dana osoba spełnia wymogi przepisów oraz jakie posiada uprawnienia do opieki nad dziećmi oraz młodzieżą. Przypominamy, że stopień instruktorski, nie tylko potwierdza kompetencje wychowawcze w ZHP, w tym pozwala m.in. do przyjmowania Obietnicy Zucha oraz Przyrzeczenia Harcerskiego, ale również według przepisów prawa państwowego pozwala na pełnienie funkcji wychowawcy na wypoczynku letnim i zimowych.

Dobiegniew

Nazwa PJO (funkcja)Stopień instruktorskiImię i nazwiskoPotwierdzona niekaralność?Widnieje w Rejestrze sprawców przestępstw seksualnych?Inne (uprawnienia, kursy)
1 Dobiegniewska Drużyna Harcerska i Zuchowa (drużynowa)podharcmitstrzyniEwa Grzankowskakierownik wycieczek, wychowawców kolonijnych,
1 Dobiegniewska Drużyna Harcerska i Zuchowa (przyboczny)przewodnikWaldemar Grzankowski

Drezdenko

Nazwa PJO (funkcja)Stopień instruktorskiImię i nazwiskoPotwierdzona niekaralność?Widnieje w Rejestrze sprawców przestępstw seksualnych?Inne (uprawnienia, kursy)
12 Drezdenecka Drużyna Wędrownicza Barykada (drużynowy)Dominik Dydakurs przewodnikowski,
12 Drezdenecka Drużyna Wędrownicza Barykada (przyboczna)Julia Młynarekbrązowy Ratownik ZHP
22 Drezdenecka Gromada Zuchowa "Mali Odkrywcy" (drużynowa)Sara Gawełkurs przewodnikowski, brązowy Ratownik ZHP,
22 Drezdenecka Gromada Zuchowa "Mali Odkrywcy" (przyboczna)Agnieszka Gawełniekurs przewodnikowski,
22 Drezdenecka Gromada Zuchowa "Mali Odkrywcy" (przyboczna)
42 Drezdenecka Drużyna Harcerska "Czarne Stopy" (drużynowy)Sandra Woźniakkurs przewodnikowski,
42 Drezdenecka Drużyna Harcerska "Czarne Stopy" (przyboczna)Magdalena Wilczyńskakurs przewodnikowski, brązowy Ratownik ZHP
46 Drezdenecka Drużyna Harcerska "Szamani" (drużynowy)Jan Lesiakkurs przewodnikowski, brązowy Ratownik ZHP,
46 Drezdenecka Drużyna Harcerska "Szamani" (przyboczny)Kacper Sowała
49 Drezdenecka Gromada Zuchowa "Mali Apacze" (drużynowa)Jessika Gulajewkurs przewodnikowski, brązowy Ratownik ZHP,
49 Drezdenecka Gromada Zuchowa "Mali Apacze" (przyboczny)
Drezdenecki Szczep Harcerski "Puszcza" (komendant)harcmistrzyniJadwiga Piątekkurs drużynowych gromad zuchowych, kierownik wypoczynku, wychowawca kolonijny

Strzelce Krajeńskie

Nazwa PJO (funkcja)Stopień instruktorskiImię i nazwiskoPotwierdzona niekaralność?Widnieje w Rejestrze sprawców przestępstw seksualnych?Inne (uprawnienia, kursy)
8 Strzelecka Gromada Zuchowa "Nocne Ptaszki" (drużynowa)przewodniczkaSylwia Kowalewskakurs przewodnikowski, kurs drużynowych gromad zuchowych, wychowawców kolonijnych, brązowy Ratownik ZHP,
8 Strzelecka Gromada Zuchowa "Nocne Ptaszki" (przyboczna)Victoria Sarbiewskakurs przewodnikowski, brązowy Ratownik ZHP,
8 Strzelecka Gromada Zuchowa "Nocne Ptaszki" (przyboczny)Marcin Kowalewskibrązowy Ratownik ZHP,
8 Strzelecka Drużyna Harcerek "Luna" (drużynowa)przewodniczkaPaulina Janastakniekurs przewodnikowski, wychowawców kolonijnych, warsztaty Harcerskich Służb Informacyjnych, brązowy Ratownik ZHP,
8 Strzelecka Drużyna Harcerek "Luna" (przyboczna)Emilia Sarbiewskakurs przewodnikowski, wychowawców kolonijnych, brązowy Ratownik ZHP,
8 Strzelecka Drużyna Harcerek "Luna" (przyboczna)Pola Zganiacz
8 Strzelecka Drużyna Harcerzy "Desant" (drużynowy)przewodnikMaurycy Proszowskikurs przewodnikowski, brązowy Ratownik ZHP,
8 Strzelecka Drużyna Harcerzy "Desant"Marceli Pałaszkurs przewodnikowski, brązowy Ratownik ZHP, kurs drużynowych starszoharcerskich
8 Strzelecka Drużyna Harcerzy "Desant" (przybocznyMiłosz Napieralski
8 Strzelecka Drużyna Wędrownicza "Paradrop"Antoni Świrepokurs przewodnikowski, brązowy Ratownik ZHP,
8 Strzelecka Drużyna Wędrownicza "Paradrop" (przyboczny)przewodnikMikołaj Mikołajewskikurs przewodnikowski, kurs drużynowych wędrowniczych, brązowy Ratownik ZHP,
8 Strzelecka Drużyna Wędrownicza "Paradrop" (przyboczny)przewodnikKamil Wójcickikurs przewodnikowski, Ratownik WOPR, brązowy Ratownik ZHP,
1 Strzelecki Krąg Instruktorski "Baszta" (przewodnicząca)podharcmistrzyniGrażyna Niwińska-Sotkiewczkierownik wypoczynku, wychowawców kolonijnych, warsztaty Harcerskich Służb Informacyjnych
2 Strzelecki Krąg Seniorów "Bastion" (przewodnicząca)podharcmistrzyniDanuta Serafinspecjalistyczne uprawnienia do pracy w ruchu Nieprzetartego Szlaku
1 Strzelecki Szczep Harcerski "Czarna Jedynka" im. Cichociemnych (komendant)przewodnikMarcin Proszowskikurs przewodnikowski, kurs podharcmistrzowski, warsztaty opiekunów prób, kurs drużynowych wędrowniczych, brązowy Ratownik ZHP, warsztaty Harcerskich Służb Informacyjnych

Komenda hufca i zespoły oraz komisje hufcowe

Gremium (funkcja)Stopień instruktorskiImię i nazwiskoPotwierdzona niekaralność?Widnieje w Rejestrze sprawców przestępstw seksualnych?Inne (uprawnienia, kursy)
Komenda Hufca (komendant)podharcmistrzMariusz GroblicaTAKNIEkurs przewodnikowski, kurs podharcmistrzowski, kurs komendantów szczepu, warsztaty opiekunów prób, kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich, kurs drużynowych wędrowniczych, brązowy Ratownik ZHP, kierownik wycieczki, wychowawców, kolonijnych, Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej
Komenda Hufca
(z-ca komendanta)
przewodnikJózef Pater
Komenda Hufca (członek ds. programu i pracy z kadrą)podharcmitrzyniEdyta PielużekTAKNIEkurs przewodnikowski, kurs podharcmistrzowski, kurs drużynowych gromad zuchowych, LIDER+, Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej
Komenda Hufca (członek ds. promocji i ewidencji)przewodnikBartosz GuścinTAKNIEkurs przewodnikowski, kurs drużynowych zuchowych, warsztaty opiekunów prób, kurs wspinaczkowy, certyfikowany ratownik przedmedyczny, certyfikowany instruktor pierwszej pomocy, brązowy Ratownik ZHP
Kwatermistrz hufcaprzewodnikDamian Sowałakurs przewodnikowski, kurs drużynowych wędrowniczych, brązowy Ratownik ZHP,
KSI (przewodnicząca)harcmistrzyniZofia Babiaczykkierownik wypoczynku,
KSI (z-ca przewodniczącej)harcmistrzyniIrena Mańkowskakierownik wypoczynku, wychowawców kolonijnych
Komisja Rewizyjna (sekretarz)przewodniczkaUrszula Pahlkurs drużynowych harcerskich, kierownik wypoczynku, wychowawców kolonijnych
KSW (przewodniczący)przewodnikMarek Wieczorekkurs przewodnikowski,

PRZYPOMINAMY WSZYSTKICH PEŁNIĄCYM FUNKCJE WYCHOWAWCZE I INSTRUKTORSKIEGO W HUFCU O KONIECZNOŚCI DOSTARCZANIA DO KOMENDY HUFCA W STYCZNIU KAŻDEGO ROKU AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI ORAZ POŚWIADCZENIA Z REJESTRU SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH. DO BIURA NALEŻY BEZZWŁOCZNIE DOSTARCZAĆ TAKŻE KOPIĘ KAŻDEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE FORMY DOSKONALĄCEJ W ZHP ORAZ INFORMACJĘ O ZMIANACH NA FUNKCJI PRZYBOCZNYCH W SWOICH PODSTAWOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ZHP.

Powrót na górę